Home

De VOA 

"Vereniging voor Officieren van het Wapen der Artillerie".

Ons doel is het bevorderen van een hechte kameraadschap onder onze leden, het bevorderen van het vakmanschap van officieren van ons Wapen en van officieren die betrokken zijn bij ons vakgebied en het bevorderen van een zinvolle traditiehandhaving.

Bent u ook (ex) officier van ons wapen? wordt dan ook lid van de VOA.

Oproep jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 25 mei 2016

De jaarlijkse algemene ledenvergadering, zal dit jaar gehouden worden gehouden op woensdag 25 mei 2016 in de Van Ghentkazerne te Rotterdam.

DAGPROGRAMMA

10.00 – 10.45 uur    Ontvangst Van Ghentkazerne in de Johan de Wittzaal,
    Registratie, koffie en cake;
11.00 – 12.00 uur    VOA Jaarvergadering;
12.00 – 13.00 uur    Lunch in de Johan de Wittzaal;
13.00 -  13.30 uur    Verplaatsing per eigen vervoer naar Roeivereniging Nautilus, Plantagelaan 3, Havennummer 140, tegenover de Oude Watertoren, alwaar de Smaragd ligt afgemeerd. Vrij parkeren!
13.30 – 16.00 uur    Inschepen en rondvaart met de Smaragd langs de havens;
16.00 – 16.30 uur    Aanmeren, ontschepen en verplaatsing per eigen vervoer naar de Van Ghentkazerne;
16.30 – 17.30 uur    Voordracht Havenbedrijf in de Johan de Wittzaal;
17.30 – 18.00 uur    Aperitief.
18.15 – 20.00 uur    Rijstmaaltijd in de eetzaal, speeches en afsluiting.

Kosten: gehele programma all-in € 40,00  Zonder diner € 20,00 Alleen vergadering geen kosten

U kunt het verschuldigde bedrag voor 30 april 2016 overmaken naar girorekening NL64 INGB 0005 0708 04 t.n.v. VOA-Rotterdam, onder vermelding van ALV VOA 2016.

De agenda en de overige vergaderstukken zijn na inloggen te vinden onder de knop "ledengedeelte" hier kunt u de stukken downloaden of printen.

 aanmelding jaarvergadering