Gunners Support

Gunners Support is een initiatief vanuit de VOA om artillerie-officieren een netwerk aan te bieden ter ondersteuning van het besluit (vrijwillig of niet) om Defensie te verruilen voor een andere werkgever.

Lees meer over Gunners Support

Lid worden van de VOA

Bent u nog geen lid van de VOA? Een lidmaatschap brengt interessante voordelen met zich mee. Wilt u meer weten of u direct aanmelden?

Lees meer

VOAWEB uitgelegd

Met deze nieuwe website, het zogenaamde VOAWEB, is de VOA gereed voor de 21e eeuw. Maar wat zijn nu eigenlijk voor u als gebruiker de voordelen en mogelijkheden?

Bekijk de uitleg

Nieuwste ledenprofielen

Laatste forumbericht

18okt

Verslag van het negende Galafeest der Artillerie

Op zaterdag 11 oktober heeft alweer het negende Galafeest plaatsgevonden. Dit jaar had het Galafeest als thema: FOOD & DANCE. De 'FOOD' was dit jaar niet in de vorm van een buffet, maar werd rondgebracht, waardoor de genodigden nog meer de mogelijkheden kregen om met elkaar te spreken en hun netwerk uit te breiden.

25sept

Pa Zeun stapavond

Op 17 oktober vindt de traditionele Pa Zeunstapavond weer plaats in Breda. Uitnodigingen voor deze avond zijn reeds verstuurd. Er is geprobeerd zoveel mogelijk familieleden uit te nodigen, echter vanwege uitgestorven families e.d. is het niet gelukt om iedereen uit te nodigen. Vandaar hier ook een uitnodiging voor diegenen die geen uitnodiging hebben gehad.
11sept

Wapenoudste wisselt van functie

Twee topfunctionarissen van Defensie wisselen van functie. Generaal-majoor Michiel van der Laan vertrekt als plaatsvervangend commandant van het Duits Nederlands Legerkorps (1 GNC) en wordt directeur van de Directie Operaties (DOPS) bij de Bestuursstaf. Daar vertrekt generaal-majoor Leo Beulen die plaatsvervangend commandant van 1 GNC wordt.

09sept

'Commando' overdracht voorzitterschap van Roel Hoksbergen aan Jacques Res

De bijeenkomst van 5 september j.l. van de afdeling Utrecht/Noord Holland stond vooral in het teken van de ‘commando overdracht’ van het voorzitterschap van Roel Hoksbergen aan Jacques Res. Roel is ruim 20 jaar voorzitter van de afdeling geweest, hetgeen reden was voor het toch wel bijzondere afscheid, dat werd bijgewoond door de voorzitter van de VOA de Generaal b.d. A.M. Rosengarten. Als dank voor alle inzet werd o.a. een mededeling van het bestuur overhandigd als mede een ‘Certificaat’ om een portret te laten maken.

Nieuwscategorieën

Inloggen voor leden

Inloggen voor leden

Let op!!

Wist u al dat u vanaf heden zelf een artikel op het VOAWEB kunt plaatsen?

Bijdragen aan de interactie van de website, verslag doen van uw afdelingsactivteiten of gewoon iets onder de aandacht brengen? Binnen drie minuten heeft u uw artikel geplaatst.

Kijk echter eerst naar de video-uitleg alvorens u dit doet...

trompetter

Over de VOA

Wapenoudste Artillerie

Generaal Majoor L.J.A. Beulen

Contact opnemen

Secretaris VOA
Lkol M. van Weerd
Van Ewijkweg 29
6861 ZC Oosterbeek

Telefoon: 06-536 51 538

E-mail de VOA