's-Gravenhage

Bestuur en contact

Voorzitter
C.J. van Harmelen Lkol b.d.

Secretaris
Ing. P.J. Antonissen, lkol (R) b.d.
(Lid Ledenraad)

Penningmeester

Lid
Ing. T. van der Plas, maj (R) b.d.

Lid
Ing. C. Robbe, kap (R) b.d.

Lid
A.Viskil elnt (R) b.d.

VOA Den Haag
Burgemeester Nederbragtpark 47
2272 BA Voorburg

Tel:070-386 19 56

E-mail VOA Den Haag

 

Bijeenkomsten en overige activiteiten

VOA DEN HAAG – BIJEENKOMSTEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN

Sinds het sluiten van de Prinses Julianakazerne als Defensielocatie, is de afdeling

’s-Gravenhage van de VOA terug gekeerd op een vanouds bekende locatie in de Frederikkazerne. Voor een aantal (oud)beroeps collega’s hield het in daar waar zij kortere of langere periodes hadden gewerkt en voor allemaal, zowel beroeps als reserve, kwamen we terug in gebouw 147. In vroeger dagen was dat de officiersmess en nu is het het multifunctionele gebouw maar “what’s in a name” zolang het maar gezellig en gastvrij is.

 

Gebouw 147 Frederikkazerne met direct uitzicht op de kleine bar

 

 En daarom komt de afdeling sinds januari 2010 op de derde donderdag van de maand bijeen in de kleine bar van gebouw 147 van de Frederikkazerne. Bushaltes van de lijnen 22 (bijvoorbeeld vanaf NS station CS) en 23 (bijvoorbeeld vanaf NS station Voorburg) van de HTM  zijn binnen loopafstand.

De ingang van de kazerne is aan de Alkemadelaan bij het logiesgebouw. Aan die ingang is een bijgewerkt exemplaar van de ledenlijst van de afdeling aanwezig maar toch is het nodig dat de bezoekers naast het noemen van hun naam ook middels een geldig identiteitsbewijs die naam kunnen bevestigen. VOA-leden van elders die de bijeenkomsten willen bezoeken, zullen wellicht de gebruikelijke procedure voor het verkrijgen van een toegangsbewijs moeten doorlopen want de portiersloge van het gebouw is jammer genoeg niet aangesloten op onze voortreffelijke VOA web site met toegang tot de landelijke ledenlijst. Maar, eenmaal binnen is eenieder van harte welkom in onze Haagse kringen.

 Enkele malen per jaar “rukt de afdeling Den Haag” uit.

 Steevast is dat tijdens Prinsjesdag als de afdeling mentale steun verleent aan de saluutbatterij die, tijdens de ritten van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal en terug en tijdens het voorlezen van de troonrede door Zijne Majesteit, de minuutschoten afvuurt. Voor het bezoek aan de saluutbatterij is de Poffertjeskraam de locatie waar vloeibare en vaste versterkertjes worden genuttigd.

Leden van VOA Den Haag na een versterkend portie poffertjes gereed voor de saluutbatterij

 

In september vindt de uitwisselingsbijeenkomst plaats met de leden van de Vereniging Officieren Cavalerie en is onze afdeling te gast bij de VOC. Overigens, de VOC is onze gast tijdens de februaribijeenkomst.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agenda