Nieuws

Nieuws

Gunners Golftoernooi 2019

Categorie: Algemeen

Het 5 e  GUNNERS golftoernooi zal plaatsvinden op  vrijdag 27 september 2019  op “de Kroonprins” te Vianen. Zoals van ouds zal ook de vijfde editie (eerste jubileum!) van dit toernooi  georganiseerd worden vanuit de doelstellingen “GUNNERS NETWORK”, we sommen ze even op:  Actief dienende GUNNERS met elkaar in contact te laten komen. GUNNERS betrekken die niet meer voor defensie werken. Het GUNNERS NETWORK uit te breiden.  Het GUNNERS golftoernooi is een activiteit om te netwerken met mede-GUNNERS en hun contacten. Om hier invulling aan te geven zal er voor een spelvorm gekozen worden die hierbij aansluit.

Lees meer

Augustusbijeenkomst de 626e

Categorie: Algemeen

't Wordt toch nog bijna een tropische dag als de zon na vele regenbuien doorbreekt terwijl we richting bodega wandelen. Zo'n zomerdag ook waarop je daar maar een klein gezelschap verwacht.

Lees meer

ALV 2019 – EERSTE INDRUKKEN

Categorie: Algemeen

Vooruitlopend op een wat uitgebreidere verslaggeving in Sinte Barbara 2019-3 hier wat indrukken die de fotoreportage moeten ondersteunen.

Lees meer

Convocatie

Categorie: Algemeen

OPROEP VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VOA 2019 Op grond van het bepaalde in artikel 20 t/m 23 van de statuten van onze vereniging roep ik namens het bestuur, het erelid, de leden, donateurs en begunstigers op tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die zal worden gehouden op woensdag 26 juni 2019 te Den Haag.

Lees meer
Pagina 1 van 10> >>