Nieuws

VERSLAGEN BIJEENKOMSTEN

FEBRUARI/MAART BIJEENKOMSTEN

Door een fout, niet van de computer maar van de bedienaar van de computer, zijn de verslagen van de februari- en maartbijeenkomsten ergens in de krochten van zijn computer verdwenen en niet meer te achterhalen. Omdat die verslagen steevast de dag na de bijeenkomst worden gemaakt aan de hand van wat notities en het geheugen van verslaggever, zijn ze ook niet meer in de originele vorm te reproduceren. Verslaggever moet dus volstaan met wat hem nu nog aan herinneringen rest.

De februaribijeenkomst samen met de VOC was weer als vanouds met wederzijdse toespraken, een rondje Barbarabitter, voluit gezang van het Haagse VOA mannenkoor en een dappere maar nog wat aarzelende poging van het Haagse VOC gemengd koor (er was een dame bij de VOC gasten) De verrassingen waren ditmaal een Askania kompas  voor VOA-voorzitter Kees van Harmelen en een model Leopard-2 voor VOC voorzitter Axel  Rosendahl Huber. Overigens werd dit model overhandigd door Willem Loos, de LKC die destijds nog talrijke echte Leopards ter beschikking had.

De maartbijeenkomst was een gebeurtenis die culmineerde in de voordracht van kolonel Han Bouwmeester over de dreiging uit het oosten. In een met vele, duidelijke afbeeldingen en diagrammen  gelardeerde voordracht legde hij de aanwezigen uit dat behalve toenemend – en al enkele malen op beperkte schaal gedemonstreerd – wapengekletter, die dreiging vooral blijkt uit het gebruik van de meest moderne IT middelen om verwarring te zaaien door desinformatie,  storing van computer gestuurde systemen en verzamelen van inlichtingen uit computer gestuurde systemen. Een sterke voordracht die tot veel vragen en interessante discussies leidde.  

 

APRIL BIJEENKOMST

Omdat één potentiële rondjesgever, de trompetter en de secretaris met z’n drieën op linie over de parkeerplaats van de MSV De Kanonnier hadden moeten gaan om een verloren huissleutel op te sporen, kwamen zij rijkelijk laat aan in de kleine bar van gebouw 147. De  van ongeduld trappelende voorzitter begon daarop meteen om 17.24 uur met zijn welkomstwoord. Ingezet door pro-cantor Tony Viskil, die nog wel wat bewegings- maar zeker geen stemproblemen had, zongen we het eerste couplet voor ere-voorzitter Willem Loos. De voorzitter meldde dat ondanks onze niet meer schoolgaande leeftijd toch een aantal leden op Paasvakantie (of is het dan Paasreces ?) was gegaan zodat een rondvraag over het al dan niet ontvangen hebben van Sinte Barbara 2019-1 niet helemaal representatief zou zijn. Maar toch bleek dat ruim 60% van de aanwezigen ons lijfblad nog niet had ontvangen.

Teun van der Plas moest daarna als dienstdoend pro-cantor optreden om Tony toe te zingen toen die een drankje aanbood voor zijn 84e verjaardag. Als intermezzo vergastte Boni ons op een gespeeld en gezongen “You are my sunshine” als hommage aan zijn Marijke ter gelegenheid van  hun veertigjarig huwelijk. Wegens een overvloed aan rondjesaanbieders mocht hij dat van de voorzitter niet vergezeld laten gaan van een vloeibare versnapering. Zoiets kwam wel van Kees Heidt, die weliswaar al  op 15 maart 77 jaar was geworden maar toen door een korte vakantie niet aan aanbieden was toegekomen. Nu werd het zingen en toosten.

Aan tafel kwam de wijn van Teun van der Plas, die op 4 januari van dit jaar 75 was geworden maar pas nu aan de beurt kwam – want de voorzitter is streng bij het opstellen van de lijstjes  en als Teun dan tussendoor ook nog naar Spanje gaat wordt het alleen maar moeilijker – en daarom ook nu pas kon worden toegedronken en gezongen voor dit halve kroonjaar.

Met het vooruitzicht op een zonnig en warm Paasweekeinde wensten we elkaar bij het afscheid ook nog eens een prettig weekeinde.

 

MEI BIJEENKOMST

Toen secretaris Piet om 17.20 uur begon met het welkomstwoord, moest hij eerst de afwezigheid melden van 3 bestuursleden; Cas en Teun om gezondheidsredenen en Kees wegens vakantie. In het vervolg kwamen aan bod de Algemene Ledenvergadering, het blad  Sinte Barbara en de Taptoe Binnenhof op 29 juni maar – en daarom ontstond er enige onrust onder de aanwezigen – geen aankondiging van rondjes. Piet was van dit laatste zelf zo onder de indruk dat hij totaal vergat om het zingen van het eerste couplet voor erevoorzitter Willem te verzoeken. Gelukkig zijn er dan altijd lieden die de afdwaler terugfluiten zodat Willem alsnog kon worden toegezongen. Overigens ook het ontbreken van rondjes werd gecorrigeerd want spontaan boden zich Otto Stolp en Cor Soeteman aan met redenen die ze nog even moesten bedenken.

Na een korte denkpauze vond Otto dat zijn rondje als opdracht had zijn zoveelste trouwdag en zijn vierde kleinzoon wat hem het vierde couplet als beloning opleverde. Na voor sommigen nog een tussenrondje voor de dorst, was het tijd voor de maaltijd. Het glas rode wijn daarbij kwam van Cor Soeteman omdat een kleinzoon bij de vierde poging was geslaagd voor het rijexamen. Eigenlijk had daar “van ’t paard …..” bij gepast maar het werd “de kruitdamp …..” in de hoop dat het in de bestuurdersloopbaan van de kleinzoon bij uitlaatdamp blijft. Aan de tafel van verslaggever viel Rob Peters helemaal terug in zijn rol van leraar natuurkunde – misschien omdat het VWO de dag daarna het eindexamen zou beginnen met natuurkunde – maar hoe dan ook; we belandden van de wet van Archimedes via de door enkele druppels water uiteen barstende bollen in de elliptische banen van ruimtevaartuigen en dat allemaal wegens kgf’s  in plaats van kgm’s. Hoe het aan andere tafels toe ging weten we niet maar opvallend was wel dat overal uitgebreid werd nagetafeld. Weer maar eens een bewijs dat, als je in goed gezelschap verkeert, gezelligheid geen tijd kent.  

 

JUNI BIJEENKOMST

We kwamen niet onder de oranjekoorts uit want hoewel een aantal aanwezigen misprijzende opmerkingen maakte, wonnen de liefhebbers van de oranjeleeuwinnen het pleit en bleef gedurende de gehele bijeenkomst de grootbeeld TV aan om de wedstrijd tegen Canada nog enigszins te kunnen volgen. Enigszins want het artilleriegevoel was toch nog zoveel sterker dat we het gebruikelijke ritueel konden afwerken.  Voorzitter Kees zette daarom eerst aan tot het zingen van het eerste couplet voor erevoorzitter Willem Loos. Willem vond dat niet meer dan terecht want hij had zich – naar eigen zeggen – nog maar eens speciaal in tenue blazer met artillerieknopen gestoken  en omdat ook secretaris Piet in tenue “blazer met artillerieknopen” was gestoken, moesten beiden vele vragen beantwoorden over hoe ze aan die knopen waren gekomen. Voor zover nog nodig herinnerde Kees daarna aan de aanstaande ALV en huldigde alvast de commissie van voorbereiding met toedrinken en toezingen met het vierde couplet. Dat door Kees bekostigde rondje moest mede dienen om het behaalde einddiploma van kleinzoon Stijn – overigens, het junior lid van M.S.V. De Kanonnier – te vieren. Niet alleen bespaarde Kees daarmee kosten, hij kon zelfs dit rondje niet eens betalen want de contactloze kassa van Paresto weigerde dienst. Of dit manco al was opgemerkt door de commissie van mevrouw Verbeet over tekortkomingen bij Defensie, kon niet ter plaatse worden achterhaald.

De volgende die althans voorlopig onder zijn betalingsverplichtingen uit kwam, was Eloud Laméris want hij bood het glas wijn aan dat onze maaltijd moest ondersteunen. Hij deed dat omdat hij nu ook was toegetreden tot de rijen van de tachtigers en tachtig-plussers, reden voldoende om hem toe te zingen met het tweede couplet en daarna met hem te toosten. En omdat inmiddels op het grote scherm, dat vanaf de tafeltjes lekker net niet zichtbaar was, de oranje leeuwinnen met Canada hadden “afgerekend” (zij wel !) kon de avond niet meer stuk.

 

HARING BIJEENKOMST

Iets vroeger dan gebruikelijk vroeg voorzitter Kees de aandacht voor zijn openingswoord wat hij echter pas inzette nadat erevoorzitter Willem Loos was toegezongen met het eerste couplet. In dat openingswoord keek hij uitgebreid terug op de algemene ledenvergadering om uiteindelijk te komen tot de huldiging van de Commissie van Voorbereiding, die op één man na wegens werkverplichtingen – ja, er zijn nog werkenden onder ons – aanwezig was. Na nog enkele mededelingen in de persoonlijke sfeer, gaf hij het woord aan penningmeester Teun die allereerst rapporteerde dat hij met Martin Leonard van Paresto de financiële afwikkeling van de junibijeenkomst op bevredigende wijze had geregeld en daarna dat de datum van de geplande excursie zo moeilijk gekozen was gebleken te zijn dat dit evenement voor onbepaalde tijd moest worden opgeschort. Gelukkig had Kees daarna positiever nieuws namelijk de aankondiging van enkele rondjes waarbij bleek dat hij – en naar zijn zeggen hij alleen – bepaalde wie de wijn aan tafel mocht aanbieden.

Het eerste rondje kwam van Ton Stenger voor zijn 89e verjaardag waarbij Ton uitlegde dat hij op zijn vierdaagse schoenen stond, niet omdat hij de vierdaagse zo miste – dat ook natuurlijk – maar omdat wegens een enkelblessure dat de enige comfortabele waren. De volgende aanbieder was Arie den Breejen, al jarenlang de coördinator van het defilé op Veteranendag wat een zware klus is, die de dag voor de bijeenkomst 70 jaar was geworden. Kees vatte de huldiging van beiden samen door uit te nodigen tot het zingen van het tweede couplet.

Tussendoor genoten we van de haring die door de goede zorg van Paresto in stukjes mèt stokjes gereed stond, de een minder omdat haring eigenlijk niet zijn voorkeur had en de ander meer omdat hij haring kennelijk zo lekker vond. Voor allen kwam met Boni’s signaal “Het is voor de kok in de keuken…..” de uitnodiging om langs de tafel met de uitgestalde maaltijd te gaan en een plaats aan een van de tafels te zoeken. Aan onze tafel was het belangrijkste gespreksonderwerp hoe en wanneer je zoal in militaire dienst verzeilt en wat er dan van je kan worden. Tussen de bedrijven door moest  Boni – die daarnaast nog had verteld over de geschiedenis van zijn “Original Michigan Ramblers of Arawara” – aan de bak want Willem de Kovel moest worden geëerd voor zijn 71e verjaardag. Mede omdat de renovatie van Willem’s badkamer gereed was gekomen, werd hij toegezongen met het vierde couplet. En na de koffie kwam eigenlijk alweer te snel het moment om de bijeenkomst te beëindigen.

 

 

 


Terug
06-01-2020 Categorie: 's-Gravenhage