Nieuws

Bijeenkomst Zuid-West

Na wat opgewekt bijpraten met een drankje werden de leden om 18.00 uur door Vz Ben Mooren uitgenodigd om even te verzamelen in de ‘Tuinkamer’. Ben besprak daar met ons de bijlage bij de uitnodiging. Het ging hier over het verzoek van de Ledenraad om informatie en advies over: de VOA-website VOAWEB, de Toekomst van de VOA, de ‘nalatenschap’ van de opgeheven Stg Officierscantine en het Jaarprogramma 2017 van onze afdeling.

V.w.b. VOAWEB vraagt het bestuur de toegezonden vragenlijst in te vullen en aan de secretaris Jan Brethouwer te mailen.

Van invloed op de toekomst van de VOA is het natuurlijk verloop van het ledental. Aansprekende activiteiten kunnen de interesse in het VOA-lidmaatschap vergroten.

Ook hierover s.v.p. de mening van de leden naar de secretaris mailen.

En dan graag suggesties naar Jan over de besteding van de ca  € 60.000 uit de opgeheven Stichting Officierscantine. Uit de groep klonken al voorstellen als ‘het Artilleriemuseum’ en het ROA, terwijl negatief werd gereageerd op het besteden van een deel van dit geld voor het Artillerie Galafeest.

Tenslotte graag suggesties voor het Jaarprogramma ZW 2017 (met bijbehorende begroting); ons bestuur wil een lijst samenstellen met aansprekende lezingen en excursies, nodig voor dit Jaarprogramma en de volgende jaren, maar ook interessant voor de omliggende afdelingen en evt. subsidie(s) vanuit het VOA-bestuur.

Nadat ieder dit huiswerk had meegekregen gingen we aan tafel, waar we werden verrast door de mededeling van Jan Brethouwer, dat hij recent was toegetreden tot de eregalerij der 80 plussers en dat hij het medeleven van de aanwezigen graag wilde belonen met een drankje! Dus volgde een ‘Lang zal hij nog leven’, gevolgd door het klinken op Jan’s verjaardag, waarna ook nog het eerste couplet van het Artillerielied uit volle borst werd gezongen.

Vz Ben Mooren meldde nog dat een uitnodiging voor een extra excursie voor ZW onderweg was: we gaan op donderdag 15 september naar het Oorlogsmuseum Overloon, van 10.00 uur tot ca 15.00 uur. Zie de mail!

Een prima diner volgde waarbij de gehoorapparaten af en toe iets zachter moesten worden gezet, maar ja, sfeer moet je ook kunnen horen!

Na de koffie en de sluiting van de bijeenkomst ging ieder weer tevreden huiswaarts.

De volgende ZW-bijeenkomst in ‘De Fazanterie’ is gepland op donderdag 6 oktober a.s.; de uitnodiging daarvoor volgt t.z.t..

   

 

Ton Kolsteren

 


Terug
18-08-2016 Categorie: Zuid-West