Gunners Network

Ontwikkeling binnen het hoofdbestuur VOA

Gunners Network (GN) is ontstaan uit de groeiende behoefte, bij officieren werkzaam of ingedeeld bij de Artillerie, aan voortdurende oriëntatie op een volgende uitdagende baan, eventueel buiten de Artillerie of buiten Defensie. Deze behoefte is voornamelijk ontstaan door de vermindering van baangarantie bij Defensie.

De VOA heeft besloten om permanent aan deze oriëntatie aandacht te besteden. Daarom is haar hoofdbestuur uitgebreid met een bestuurslid die de portefeuille externe betrekkingen beheert.

Dit jaar is een eerste poging, om een netwerkbijeenkomst voor belangstellenden van GN te organiseren, helaas gestrand op onvoldoende draagvlak. Direct is alle energie gericht op een volgende netwerkbijeenkomst in 2015. Achter de schermen wordt gewerkt aan een sportief treffen van actief dienende officieren der Artillerie en oud gedienden, die momenteel werkzaam zijn in het bedrijfsleven of bij de overheid.

En momenteel wordt bezien in welke vorm het Artillerie Officiersgala kan worden gekoppeld aan een hieraan voorafgaande GN bijeenkomst.

Gunners Network beleid

Er is een Gunners Network beleid in wording waarin opgenomen dat ieder jaar minimaal twee netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd. Ter ondersteuning van de oriëntatie op een uitdagende baan is ook voorzien in persoonlijke contacten of in materiële middelen. Bij persoonlijke contacten kan worden gedacht aan uitwisseling van kennis en ervaringen om een beter zicht te krijgen op ontwikkelingen binnen dan wel buiten het wapen of buiten Defensie. Ook is het mogelijk gesprekken te voeren met een (oud) collega als sociaal emotionele ondersteuning teneinde beter bestand te zijn tegen lopende veranderingen van werk en / of werkgever.

Voor bovenstaande contacten is een aantal VOA-leden bereid gevonden deze collegiale ondersteuning te verzorgen. GN gebruikt hiervoor de eerder gevormde lijsten voor Employer Support en voor Personal Support. Hiervoor zijn permanent nieuwe kandidaten nodig. Aanmelden kan geschieden bij Lkol Kelvin de Richemont.

Ook zijn er diverse op maat gemaakte middelen beschikbaar tijdens het volledige proces van het vinden van een nieuwe baan. Zo kan een VOA-lid beroep doen op enkelvoudige middelen zoals het vertalen van een militair CV naar een exemplaar dat past bij het bedrijfsleven of de overheid. Uiteraard is informatie voor of ondersteuning bij het schrijven van sollicitatiebrieven mogelijk. Ook het voorbereiden en effectueren van sollicitatiegesprekken e.d.

 

 

Wat betekent dit voor u als lezer

GN is een laagdrempelig netwerk van contacten, dat openstaat voor iedere officier der Artillerie. Op GN bijeenkomsten kan je ongedwongen en ongestoord vrij praten over de toekomst van je baan, bij Defensie of waar dan ook. Hier kom je in contact met de juiste personen die inzicht hebben in de arbeidsmarktsituatie binnen en buiten Defensie. (Oud-) Collegae die kunnen vertellen over de cultuur van en de sfeer in het bedrijfsleven. Maar ook voor een beoordeling van je, zojuist omgebouwde CV o.a. door gebruik te maken van E-portfolio, zoals Defensie heeft ingevoerd. Of een persoonlijke training in het voeren van een sollicitatiegesprek. Kortom een volwassen geworden initiatief, ingebed in een vertrouwde omgeving: de VOA.

 

Hoe staan we er nu voor?

Frans Dirks heeft zijn verantwoordelijkheid voor het verder vorm geven van Gunners Network overdragen aan Lkol bd Kelvin de Richemont.

Voor een goede aansluiting van Gunners Network op de behoefte van VOA-leden, zijn wij op zoek naar reacties van actief dienende collegae Artillerie officieren. Maar ook oud collegae die nu buiten Defensie werken kunnen reageren. Duidelijk is dat een initiatief zoals GN valt of staat bij de participatie van VOA-leden. Kom even op het net en geef aan wat je van GN vindt en hoe je denkt dat er goed gebruik wordt gemaakt van de suggesties die worden gedaan.

 

Lkol bd Kelvin H. de Richemont

M: 0617421815

E: kelvinderichemont@gmail.com