in memoriam Robert Johan de Goede

~ IN MEMORIAM ~

ROBERT JOHAN DE GOEDE

Luitenant-kolonel der Artillerie b.d.

Soerabaja, 4 juli 1934                                                           Breda, 21 februari 2016

Bob werd op 31 maart 1955 ingelijfd als dienstplichtige bij het Regiment Veldartillerie Van Essen. Hij werd opgeleid tot reserve officier en bracht zijn dienstplicht door bij 42 Afdva, waar hij op 27 mei 1956 werd benoemd tot tijdelijk reserve tweede luitenant.

Op 25 februari 1957 werd Bob aangenomen op de KMA. Als hij de KMA verlaat behoort hij tot Promotie 1959. Bob startte zijn carrière bij het Korps Luchtdoelartillerie, echter in eind 1960 wordt hij heringedeeld bij het Korps Veldartillerie en geplaatst bij de 19 Afdva als C-A&T. Later werd hij VRO en BTC.

Na stafdienst wordt hij geplaatst op het AOC bij Bureau Techniek. Hier verdiept hij zijn kennis op de gebieden Vuurregeling, Terreinmeten en Doelopsporing. Vervolgens wordt hij als majoor geplaatst als hoofd Bureau Doctrine bij Plannen AOC. Gewapend met al deze kennis werd Bob S3 bij de 12 Afdva, waar ik hem voor het eerst ontmoette als VBDO. Een geweldige baas, bescheiden, veel kennis, heldere opdrachten en ruimte voor eigen initiatief. Mentor voor de jonge officieren, speciaal voor de BTO, dus ook voor mij toen ik BTO was.

In 1979 werd Bob bevorderd tot luitenant-kolonel en geplaatst bij het AOC als C-ASB. Weer mocht ik, maar nu als C-Instrbt onder hem dienen. In deze periode ervoer ik weer zijn prettige leiderschap, intelligentie en menselijke warmte voor al zijn ondergeschikten. Van begin 1982 tot medio 1984 was hij C-12 Afdva, waarna hij terugkeerde op het AOC als Hoofd Plannen.

In 1992 na twee jaar nadienen ging Bob met FLO. Veertien jaar later werd zijn vrouw Corrie ernstig ziek en overleed korte tijd later. Een groot gemis voor Bob.

Bob genoot van zijn dochters, hun partners en kleinkinderen. Een passie was wandelen in de natuur. Tot slot bezocht hij trouw de VOA bijeenkomsten van de afdeling Zuid West.

                                                                      Dick van der Most   

Bij zijn afscheid waren naast familie en vrienden veel VOA-leden en Promotie 1959 aanwezig.

Twee van zijn jaargenoten, tevens collega Artillerist, leverden een bijdrage aan zijn afscheid.