Lid worden van de VOA

De VOA wil een vereniging zijn waarin ook de actief dienende artillerieofficieren zich thuis voelen door aandacht te schenken aan het vakgebied van de vuursteun en de grondgebonden luchtverdediging en de gedachtewisseling daarover te stimuleren. Overigens met behoud van de traditionele waarden als het bevorderen van kameraadschap, teamgeest en het handhaven van zinvolle tradities.


De VOA wil ook een ontmoetingsplaats en informatiebron zijn en een netwerk vormen waarin contacten kunnen worden gelegd met wapengenoten, maar ook met andere officieren of mensen buiten defensie. In die zin erkent de Vereniging dat artillerie-officieren in een veel breder veld werkzaam zijn dan alleen binnen de vuursteun of de grondgebonden luchtverdediging.

Thuis voelen

De VOA, ten slotte, wil een vereniging zijn waarin alle artillerie-officieren zich thuis voelen en iets van hun gading vinden, ook al zal dat niet voor iedereen hetzelfde zijn. Met het VOAWEB als website en de nieuwe Sinte Barbara als verenigingorgaan vormen hier belangrijke schakels in om elkaar op de hoogte te houden en te blijven boeien.
We zullen onze ideeën verder ontwikkelen, maar hebben daarvoor uw steun nodig. Door lid te worden van de VOA en uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de vernieuwing van een Vereniging die de huidige ontwikkelingen op de voet volgt. Meldt u zich daarom hieronder aan als u zich aangesproken voelt en lid van de VOA wilt worden.

Contributie

Leden, donateurs en begunstigers:
    Minimum € 25,- bij automatische machtiging
    Minimum € 35,- bij overige betalingswijze.

 

U kunt lid worden van de VOA door het bijgaande formulier te downloaden en in te vullen en te verzenden.

 klik hier voor het Inschrijfformulier

Privacy Statement Persoonsgegevens
In verband met bescherming van persoonsgegevens hanteert de VOA de hieronder staande privacy statement:
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Ze zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt.
We gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen.
Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven en zijn slechts zichtbaar voor geregistreerde leden die ingelogd zijn.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens bij ons geregistreerd staan, kunt u dat aan ons doorgeven. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.

klik HIER  voor de volledigen AVG verklaring VOA